· Intermediaris en la gestió de compra, venda i lloguer d'immobles.
· Assessorament hipotecari i financer
· Contracte d'assegurances: de la llar, de lloguer garantit, vehicles ...
· Disposem d'advocats especialistes en dret immobiliari, civil, mercantil, etc ...
· Una consultoria tècnica especialitzada: Cèdules d'habitabilitat, certificats d'eficiència energètica (CEE), inspecció tècnica d'edificis (* ITE) ...